Witaj na stronie drużyny Walgard!

Nasza formacja powstała w roku 2000. Zajmujemy się odtwórstwem historycznym obejmującym wieki od VII do XI, związanym z terenami Skandynawii i terenami zajmowanymi przez plemiona środkowo- i zachodniosłowiańskie. Poprzez rekonstrukcję ubioru, uzbrojenia i obyczajów naszych przodków staramy się pełniej zgłębić ówczesne realia, jednocześnie uzupełniając wiedzę wyniesioną z książek o jej praktyczne wykorzystanie. Jesteśmy także organizatorem (jako Bractwo Zamku Grodno) corocznego Jarmarku Średniowiecznego na Zamku Grodno w Zagórzu Śląskim oraz bierzemy udział w imprezach o zbliżonym charakterze na terenie całej Polski. Byliśmy współzałożycielami organizacji sojuszniczych Gjallarhorn oraz Sojuszu Grodów Piastowskich. Ostatecznie nie jesteśmy ich członkami. Zapraszamy do obejrzenia poszczególnych działów na Naszej stronie w celu poznania Naszej formacji bliżej.


statystyka